Βροχερές Δευτέρες και ημέρες


Painter: Thomas Lorimer