Εις το επανιδείν


Painter: Gustaf Tenggren (1896-1970)